Ψηφιακό φυλλάδιο δασικών πυρκαγιών

Αντιπυρική περίοδος 2018

1.Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

2.Οδηγίες αυτοπροστασίας από δασικές πυρκαγιές.

3.Βασικές οδηγίες δασοπυρόσβεσης.

4.Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών (Μάιος 2018).

5.Χώροι συγκέντρωσης και καταφυγής πληθυσμού σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.

6.Σημεία πυροσβεστικού ενδιαφέροντος Δήμου Ευρώτα (πυροσβεστικά υδροστόμια, υδατοδεξαμενές κλπ)

7.Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών (αρ. πρωτ. 3752/25-05-2018)

8.Επικαιροποιημένο Παράρτημα Ι΄ του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (Απρίλιος 2018) – Ανθρώπινο Δυναμικό και Μέσα.

9.Ανακοίνωση για λήψη προληπτικών μέτρων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2018 (απαγόρευση χρήσης φωτιάς κατά την αντιπυρική περίοδο, καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων - Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο).

10.Πυροσβεστική Διάταξη 1/2018- Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Αντιπυρική περίοδος 2017

Πυροσβεστική Διάταξη 1/2017- Απαγόρευση χρήσης πυρός από 01-05-2017 μέχρι 31-10-2017

Επικαιροποιημένο Παράρτημα Ι΄ του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (Απρίλιος 2017) – Ανθρώπινο Δυναμικό και Μέσα

Ανακοίνωση για καθαρισμό οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων - Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (από 1η Μαΐου έως 30 Οκτωβρίου).

Οδηγίες πρόληψης και αυτοπροστασίας από δασικές πυρκαγιές.

Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών (Απρίλιος 2016).

Χώροι συγκέντρωσης και καταφυγής πληθυσμού σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.

Σημεία πυροσβεστικού ενδιαφέροντος Δήμου Ευρώτα (πυροσβεστικά υδροστόμια, υδατοδεξαμενές κλπ)

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ευρώτα.

Κανονισμός Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ευρώτα.

Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. 2132/17-03-2017 με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017».

Οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα (Ψηφιακά έντυπα ΓΓΠΠ 2016).

Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές (Ψηφιακά έντυπα ΓΓΠΠ 2016).

Πολιτική Προστασία 2016

Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών Δήμου Ευρώτα (Απρίλιος 2016)

Χώροι συγκέντρωσης και καταφυγής πληθυσμού σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών

Απεικόνιση με google earth

Σημεία πυροσβεστικού ενδιαφέροντος Δήμου Ευρώτα (πυροσβεστικά υδροστόμια, υδατοδεξαμενές κλπ)

Απεικόνιση με google earth

Επικαιροποιημένο Παράρτημα Ι’ του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών

Ανακοίνωση για «Καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων - Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (από 1η Μαΐου έως 30 Οκτωβρίου)»

Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. 2648/8-4-2016: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2016»

Σχέδιο Δράσης - Μνημόνιο Ενεργειών & επικίνδυνες θέσεις Δήμου Ευρώτα

για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Διαβάστε εδώ:

Σχέδιο Δράσης - Μνημόνιο Ενεργειών

Eπικίνδυνες θέσεις εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένωνπικίνδυνες θέσεις εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων