Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περισσότερα...

Παιδικοί Σταθμοί

Στο Δήμο Ευρώτα λειτουργούν οι κάτωθι Παιδικοί Σταθμοί:
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σκάλας τηλ. 27350 22460, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βλαχιώτη τηλ. 27350 41487, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κροκεών τηλ. 27350 71750, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη (πρόκειται να λειτουργήσει σε λίγες ημέρες)

Περισσότερα...

Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων

Ο Δήμος Ευρώτα επιλέχθηκε ως φορέας εκπροσώπησης που μεσολαβεί για τη δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους της Ε.Ε. για το έτος 2013. Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται αποκλειστικά άποροι που διαμένουν στην Ελλάδα. Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους άπορους διαμορφώθηκε βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Περισσότερα...

Βιβλιάρια Aνασφαλίστων και Oικονομικά Aδυνάτων Πολιτών

Οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι παροχές καθορίζονται από την αρ. 139491 / 06 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Περισσότερα...

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Η ίδρυση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου Ευρώτα για την ανάπτυξη της δημοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων κατοίκων.

Περισσότερα...

Xoρήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης

Προκειμένου ο Δήμος Ευρώτα να ανταποκριθεί σε αιτήματα πολιτών που ζητούν τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης διότι βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας, έχει ζητήσει επιχορήγηση από το λογαριασμό για την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας που προβλέπονται από το Ν.Δ. 57/73 και την αρ. Π2/οικ. 2673/29-8-01 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1185/Β΄/11-9-2001.

Περισσότερα...

Γραφείο Εθελοντών

Με την αρ. 13 / 2013 ΑΔΣ ιδρύθηκε στο Δήμο Ευρώτα Γραφείο Εθελοντών, με τις εξής αρμοδιότητες:
 - Tην ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, λειτουργίας ιστοσελίδας και άλλων συναφών προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο Ευρώτα.

Περισσότερα...

Χορήγηση Xρηματικού Βοηθήματος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 202 του Ν. 3463 / 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, επιτρέπεται η χορήγηση, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η χορήγηση χρηματικού βοηθήματος. Προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της ανάγκης, εκτός από τα δικαιολογητικά που ζητούνται, διενεργείται και κοινωνική έρευνα.

Περισσότερα...