• Εκτύπωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

1. Ιωάννης Γρυπιώτης, Δήμαρχος Ευρώτα

2. Ηλίας Παναγιωτακάκος, Αντιδήμαρχος Ευρώτα, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Ιωάννης Πλατανίτης, Αντιδήμαρχος Ευρώτα

4. Δημήτρης Διαμαντάκος, Αντιδήμαρχος Ευρώτα

5. Παναγιώτης Παυλάκης, Αντιδήμαρχος Ευρώτα

6. Nικολέτα Χρήστου- Μιχαλούτσου, Αντιδήμαρχος Ευρώτα

7. Δήμος Βέρδος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

8. Φίλιππος Πήλιουρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

9. Αργυρώ Γκουβούση- Κρητικάκου, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

10. Γεώργιος Τσιμπίδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

11. Σταυρούλα Σταματάκου, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

12. Παναγιώτης Λυμπέρης, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ''ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ'', Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13. Ευθύμιος Παπαχρήστου, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14. Παναγιώτης Μαστρογιαννάκος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


15. Γεώργιος Αλεξανδράκος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

16. Βασίλειος Μπαλαμπάνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17. Γεώργιος Σούμπασης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

1. Ιωάννης Γρυπιώτης, Δήμαρχος Ευρώτα

2. Δημήτρης Διαμαντάκος, Αντιδήμαρχος Ευρώτα

3. Ιωάννης Πλατανίτης, Αντιδήμαρχος Ευρώτα

4. Φίλιππος Πήλιουρας, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

5. Βασίλειος Μπαλαμπάνος, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6. Ευθύμιος Παπαχρήστου, Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7. Γεώργιος Σούμπασης, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

8. Αργυρώ Γκουβούση, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

9. Παναγιώτης Λυμπέρης, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ''ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ'', Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10. Σταυρούλα Σταματάκου, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

11. Δήμος Βέρδος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Τσιμπίδης Γεώργιος, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Ιωάννης Γρυπιώτης, Δήμαρχος Ευρώτα