Αμπέλι

Τίτλος Ημερομηνία δημιουργίας
Ανακοίνωση σχετικά με χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2018 15 Μάρτιος 2018
Δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας /εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων περιόδου 2016-2017 μέχρι 15 /12/2017 04 Ιανουάριος 2017
Παράταση της ημερομηνίας για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέχρι 22 Δεκεμβρίου 2016 14 Δεκέμβριος 2016
Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων - Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων αμπέλου 11 Απρίλιος 2016
Επικαιροποίηση Αμπελουργικού Μητρώου 15 Οκτώβριος 2015
Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2015-2016 16 Απρίλιος 2015
Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών για το έτος 2014 μέσω ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ 03 Νοέμβριος 2014
Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2014 - 2015 27 Μάρτιος 2014