Πρόσκληση στην 27η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου
Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Σκάλα 24 Νοεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                             Αρ. Πρωτ.: 17.606
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ 27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 07:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με διαγραφή χρεών
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με λάθος ένδειξη
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με μεταφορά χρεών
Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με ορισμό εκπροσώπου για την επιτροπή της υπ’ αρ. 6557/406/90 (ΦΕΚ 99Β)
Εισηγητής: Βέρδος Δήμος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από Υπ. Εσ. (Δ΄ κατανομή από Κ.Α.Π. 2017) στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Εισηγητής: Σάκκαρη Ιωάννα

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με απόδοση και κατανομή ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Νικηφόρος Βρεττάκος για τις λειτουργικές δαπάνες των Παιδικών Σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Ευρώτα στην «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
Εισηγητής: Αθανασοπούλου Πολυμενάκου Γεωργία - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση σχετικά με παραχώρηση σχολικών μονάδων Δήμου Ευρώτα για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης - Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση σχετικά με επιστροφή χρημάτων από δημοτικά τέλη
Εισηγήτρια: Σωτηράκος Γεώργιος  - Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα»
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Ευρώτα».
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Ανάκληση της αρ. 206 / 2017 ΑΔΣ και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Βλαχιώτη (2017).
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση σχετικά με την λύση της από 17-11-2016 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα, και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 85 ΧΑΝΙΑ ΚΡΟΚΕΩΝ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»- Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 - Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα, και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 85 ΧΑΝΙΑ ΚΡΟΚΕΩΝ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση σχετικά με μετακινήσεις Δημάρχου
Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος  - Αντιδήμαρχος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Σωτήριος Χ. Μένεγας