Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου
Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Σκάλα 30 Νοεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΕΥΡΩΤΑ                                                                      Αρ. Πρωτ.: 17935
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 27ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στον  πίνακα  αυτό,  φαίνεται  τα  θέματα  που  συζητήθηκαν  κατά  την τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, με  μνεία  των  αποφάσεων  που  λήφθηκαν.

Α/Α   ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο

Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών

Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος

325
ΘΕΜΑ 2ο

Απόφαση σχετικά με διαγραφή χρεών

Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

326
ΘΕΜΑ 3ο

Απόφαση σχετικά με λάθος ένδειξη

Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

327
ΘΕΜΑ 4ο

Απόφαση σχετικά με μεταφορά χρεών

Εισηγητής: Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος

328
ΘΕΜΑ 5ο

Απόφαση σχετικά με ορισμό εκπροσώπου για την επιτροπή της υπ’ αρ. 6557/406/90 (ΦΕΚ 99Β)

Εισηγητής: Βέρδος Δήμος - Αντιδήμαρχος

329
ΘΕΜΑ 6ο

Απόφαση σχετικά με αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από Υπ. Εσ. (Δ΄ κατανομή από Κ.Α.Π. 2017) στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Εισηγήτρια: Σάκκαρη Ιωάννα

330
ΘΕΜΑ 7ο

Απόφαση σχετικά με απόδοση και κατανομή ποσών ως τακτική επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Νικηφόρος Βρεττάκος για τις λειτουργικές δαπάνες των Παιδικών Σταθμών και των χώρων άθλησης του Δήμου Ευρώτα

Εισηγήτρια: Σάκκαρη Ιωάννα

331
ΘΕΜΑ 8ο

Απόφαση σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Ευρώτα στην «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»

Εισηγητής: Μπόλλας Θεόδωρος

332
ΘΕΜΑ 9ο

Απόφαση σχετικά με έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

333
ΘΕΜΑ 10ο

Απόφαση σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

334
ΘΕΜΑ 11ο

Απόφαση σχετικά με παραχώρηση σχολικών μονάδων Δήμου Ευρώτα για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Εισηγήτρια: Γκουβούση Κρητικάκου Αργυρώ

335
ΘΕΜΑ 12ο

Απόφαση σχετικά με επιστροφή χρημάτων από δημοτικά τέλη

Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

336
ΘΕΜΑ 13ο

Απόφαση σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σκάλας Δήμου Ευρώτα»

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

337
ΘΕΜΑ 14ο

Απόφαση σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Ευρώτα».

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

338
ΘΕΜΑ 15ο

Ανάκληση της αρ. 206 / 2017 ΑΔΣ και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Βλαχιώτη (2017).

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

339
ΘΕΜΑ 16ο

Απόφαση σχετικά με την λύση της από 17-11-2016 Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα, και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 85 ΧΑΝΙΑ ΚΡΟΚΕΩΝ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»- Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 - Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ευρώτα, και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 85 ΧΑΝΙΑ ΚΡΟΚΕΩΝ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας – Αντιδήμαρχος

340
ΘΕΜΑ 17ο

Απόφαση σχετικά με μετακινήσεις Δημάρχου

Εισηγητής: Σωτηράκος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος

341

 

Σκάλα 30 Νοεμβρίου 2017
Η Δημοσιεύσασα


Μαυροματίδη Μαρία