Δράση 1.2 Βιολογική κτηνοτροφία - καταστάσεις πληρωμών - απορρίψεων έτους 2015
Share

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
Ταχ. Δ/νση :  Βλαχιώτη Λακωνίας
Ταχ. Κώδικας  : 23051
Τηλέφωνο  : 2735 3 60225

     
      
Kαταστάσεις πληρωμών - απορρίψεων Βιολογικής Κτηνοτροφίας 2015

Σας ενημερώνουμε ότι οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής και απορριπτόμενων έτους 2015, της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», θα αναρτηθούν  στον πίνακα ανακοινώσεων στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Λακωνίας και στις έδρες των δημοτικών  ενοτήτων του Δήμου Ευρώτα την Τετάρτη 10-1-2018.
Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην έδρα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας έως την Πέμπτη 18/1/2018.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Λακωνίας:
2731363327,  Σαρ. Κανελλάκης