Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου
Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σκάλα 9 Ιανουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                            Αρ. Πρωτ.: 294
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗ 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 07:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με παραλαβή της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την πράξη με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ.ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ»
Εισηγητής: Βέρδος Δήμος - Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ.ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΈΡΓΟΥ» σε σχετική Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Εισηγητής: Βέρδος Δήμος - Δήμαρχος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Σωτήριος Χ. Μένεγας