Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων συνεδρίασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ"
Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Σκάλα :12/02/2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                                       
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ

         Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα, που ενεργεί ως Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ, που πραγματοποιήθηκε την   09/02/2018 , με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΟΥ   ΛΗΦΘΗΚΕ

 

1

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίου εκτάσεως 46.027,28 τ.μ. στη θέση "Άγιος Δημήτριος" της Τοπικής Κοινότητας Έλους Δήμου Ευρώτα κληροδοτήματος   Βασιλείου Μιχελάκου.

01/2018

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον καθορισμό των όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίου εκτάσεως 46.027,28 τ.μ. στη θέση "Άγιος Δημήτριος" της Τοπικής Κοινότητας Έλους Δήμου Ευρώτα κληροδοτήματος   Βασιλείου Μιχελάκου.

 

ΣΚΑΛΑ: 12– 02– 2018
Η Δημοσιεύσασα

ΣΕΡΓΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ