• Εκτύπωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σκάλα 19 Οκτωβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                     Αρ. Πρωτ.: 16322
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 05:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με αποδοχή δωρεάς της εταιρείας «ΕΜV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα