• Εκτύπωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Σκάλα : 11/10/2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ        

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 08η τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που πραγματοποιήθηκε την 10/10/2018, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

 

 

1

Έγκριση σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου καθαριστριών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το διδακτικό   έτος 2018-2019

 

 

21/2018

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την άμεση πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δύο (2) διδακτικών ετών (2018-2019 και 2019-2020) στα ίδια σχολεία που εργάζονταν και την προηγούμενη σχολική χρονιά, για το διδακτικό έτος 2018-2019 από (1/9/2018 έως 30/06/2019).

 

2

Ανασυγκρότηση Σχολικών Κοινοτήτων και ορισμός οικονομικών διαχειριστών

 

22 /2018

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη Συγκροτηση των «Συμβούλιων Σχολικών Κοινοτήτων» και εξουσιοδοτεί τους Προέδρους των Σχολικών Συμβουλίων για τη διαχείριση των χρηματικών ποσών των Σχολικών τους Κοινοτήτων.

 

 

3

Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 4659,92 ευρώ για επισκευές – συντηρήσεις κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος 1ο Δημοτικό – 1ο Νηπιαγωγείο Σκάλας

 

 

 

23/2018

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση δαπάνης επισκευών – συντηρήσεων κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος 1ο Δημοτικό – 1ο Νηπιαγωγείο Σκάλας και την εξόφληση του.

 

 

4

Έγκριση παραχώρησης σχολικών αίθουσων στους Σύλλογους Γονέων και Κηδεμόνων στα Δημοτικά σχολεία Νιάτων – Αγίου Δημητρίου και Βλαχιώτη

 

 

 

23/2018

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παραχώρηση των σχολικών αιθουσών των Δημοτικών Σχολείων Νιάτων – Αγίου Δημητρίου και Βλαχιώτη στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Νιάτων – Αγίου Δημητρίου και Δημοτικού σχολείου Βλαχιώτη.

ΣΚΑΛΑ: 11 – 10 – 2018

Ο Δημοσιεύσας


ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ