• Εκτύπωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σκάλα 8 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                            Αρ. Πρωτ.: 17.365
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας, που θα γίνει την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 06:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση σχετικά με ονοματοδοσία και αρίθμηση κτιρίων στη Δ.Κ. Σκάλας
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2019
Εισηγήτρια: Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα – Πρόεδρος

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα