Share

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Σκάλα : 26/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    
    ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ O.E

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που πραγματοποιήθηκε την 23/11/2018 , με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΟΥ   ΛΗΦΘΗΚΕ

1

Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2018

147/ 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2018, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 18044/20-11-2018 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

2

Ανάθεση αντικατάστασης ελαστικών οχήματος ΜΕ-50478, Μηχάνημα έργου (φορτωτής) με την διαδικασία του κατεπείγοντος

148/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει σύμφωνα με την από 15/11/2018 γνωμοδότηση-πρακτικό της Επιτροπής στην εταιρεία ΚΑΡΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ την αντικατάσταση ελαστικών οχήματος ΜΕ-50478

3

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2018

149/ 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.     Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή.

2. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων.

4

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Ευρώτα» 150/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το από 24-9-2018 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δήμου Ευρώτα».

2. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΔΟΥΒΡΗ ΔΗΜ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ -ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ» με έδρα   το Βλαχιώτη, με τιμή προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας 26.149,12€

5

Απόφαση σχετικά με την ανάθεση εργασιών - συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Ευρώτα με την διαδικασία του κατεπείγοντος 151/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ευρώτα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

6

Σχετικά με κατάρτιση όρων  διαγωνισμού του έργου  «Διαμόρφωση χώρων  κοιμητηρίων  Δήμου Ευρώτα»  προϋπολογισμού 74.400,00€ 152/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή του θέματος διότι απαιτείται νέα απόφαση από το Δημ.Συμβούλιο

7

Απόφαση σχετικά με έγκριση  Απόφασης Δημάρχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο "Εξαγωγή αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης στη θέση ΜΑΡΜΑΡΟ  της Τ.Κ. Kροκεών" ποσού 558,00€ με την διαδικασία του κατεπείγοντος 153/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της με αρ.πρωτ.:17818/16-11- 2018    έγκριση Απόφασης Δημάρχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο "Εξαγωγή αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης στη θέση ΜΑΡΜΑΡΟ  της Τ.Κ. Kροκεών", με τη διαδικασία του κατεπείγοντος  

8

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου «Ανάπλαση πλατείας- συντήρηση Πνευματικού κέντρου Τ.Κ. Απιδιάς» 154/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    1. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΜΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΙΔΙΑΣ».

2. Ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εργοληπτική «Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ με δ.τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε» με έδρα την Αθήνα με έκπτωση ένα τοις εκατό (1%).

 

ΣΚΑΛΑ: 26– 11– 2018
Ο  Δημοσιεύσας


ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ