• Εκτύπωση

Τεύχη δημοπράτησης έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 2018»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ