• Εκτύπωση

Παρουσίαση Έργων Δήμου Ευρώτα ανά Δημοτική Ενότητα

Παρακαλώ επιλέξτε την Δημοτική Ενότητα για την οποία θέλετε να ενημερωθείτε:Έργα Δημοτικής Ενότητας Σκάλας

ΣΚΑΛΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΣΚΑΛΑΣ

20.000,00€

 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

110.000,00€

 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΣΚΑΛΑΣ

12.000,00€

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΣΚΑΛΑΣ

7.100,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - ΔΙΚΤΥΟ

8.241.000,00€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

4.022.100,00€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ -ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

324.720,00€

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

843.694,17€

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΣΚΑΛΑΣ

12.000,00€

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 & 2013 

160.000,00€

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΦΑΝΙΑ

180.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

13.932.614,17€

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΥ. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    

55.350,00€

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (εκκρεμεί η ένταξη τους)     

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΗΓΩΝ ΣΚΑΛΑΣ

1.860.000,00€

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ώριμες/εγκεκριμένες)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

400.000,00€

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

400.000,00€

 

ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ  

20.000,00€

 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΤΗΡΙΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

12.000,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΒΡΟΝΤΑΜΑ

188.400,00€

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΡΟΝΤΑΜΑ

736.867,84€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  

7.200,00€

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 & 2013  

55.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

1.019.467,84€

 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ώριμες/εγκεκριμένες)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΟΝΤΑΜΑ

360.000,00€

Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ  

20.000,00€

 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΤΗΡΙΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

12.000,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

12.000,00€

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ  

177.381,54€

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 & 2013  

70.000,00€

 

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  ΦΙΛΙΣΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12.000,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

202.519,14€

 

ΦΙΛΙΣΙ

 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12.000,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

144.684,45€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

630.585,13€

ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ                    

7.200,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ

324.441,82€

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ    

12.000,00€

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 & 2013  

60.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

403.641,82€

ΛΕΗΜΟΝΑΣ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

12.000,00€

 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ Ι.Ν. Τ.Κ. ΛΕΗΜΟΝΑ

12.000,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΛΟΥΣ & ΛΕΗΜΟΝΑ  

600.000,00€

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΕΗΜΟΝΑ

283.059,04€

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 & 2013  

65.000,00 €

 

ΣΥΝΟΛΟ:

972.059,04€

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ώριμες/εγκεκριμένες)

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΗΜΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

1.620.000,00€

 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ        

62.500,00€

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ      

20.000,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ

25.000,00€

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 & 2013  

70.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

177.500,00€

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

(ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΚΡΟΚΕΩΝ - ΔΑΦΝΙΟΥ, ΝΙΑΤΩΝ – ΑΠΙΔΙΑΣ- ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ  

129.150,00€

Φωτογραφικό Υλικό