• Εκτύπωση

Παρουσίαση Έργων Δήμου Ευρώτα ανά Δημοτική Ενότητα

Παρακαλώ επιλέξτε την Δημοτική Ενότητα για την οποία θέλετε να ενημερωθείτε:Έργα Δημοτικής Ενότητας Νιάτων

 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

45.000,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ              

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΠ.ΔΙΑΜ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΝΙΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ    

11.609,00€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

   28.000,00€

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 & 2013  

105.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

189.609,00€

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

(ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΚΡΟΚΕΩΝ - ΔΑΦΝΙΟΥ, ΝΙΑΤΩΝ - ΑΠΙΔΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ  

129.150,00€

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ               

36.900,00€

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ώριμες/εγκεκριμένες)

(ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ )
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

480.000,00€

 

ΑΠΙΔΙΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

20.000,00€

 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΚ ΑΠΙΔΙΑΣ    

12.000,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ              

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ    

97.000,00€

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 & 2013  

55.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

184.000,00€

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

(ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΚΡΟΚΕΩΝ - ΔΑΦΝΙΟΥ, ΝΙΑΤΩΝ - ΑΠΙΔΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ  

129.150,00€

 

ΝΙΑΤΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

70.000,00€

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  

20.000,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ              

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ    

97.000,00€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝΤΟΠ.ΔΙΑΜ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΝΙΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ    

11.609,00€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ    

28.000,00€

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 & 2013  

75.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

204.609,00€

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

(ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΚΡΟΚΕΩΝ – ΔΑΦΝΙΟΥ, ΝΙΑΤΩΝ – ΑΠΙΔΙΑΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ  

129.150,00€

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (εκκρεμεί η ένταξη τους)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. ΝΙΑΤΩΝ

468.280,00€

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ώριμες/εγκεκριμένες)

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΙΑΤΩΝ          

300.000,00€

 

ΚΡΕΜΑΣΤΗ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ – ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ    

7.100,00€

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ              

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ             

28.000,00€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  

4.800,00€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

7.200,00€

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2012 & 2013  

50.000,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ:

97.100,00€

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ώριμες/εγκεκριμένες)

(ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

480.000,00€

Φωτογραφικό Υλικό