Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Αυτοτελές Τμήμα
Τοπικής  Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση: Βλαχιώτη Λακωνίας                 
Ταχ. Κώδικας :  230 55  
Τηλέφωνο:  2735 0 42210                              
FAX: 2735 0 29124


ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων υδροληψιών και σύμφωνα με :
•    την με αρ. 145026/15-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 31 Β’) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα»,
•    την  με αρ. οικ. 146896 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. Β/2878/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις»

προκύπτει  η υποχρέωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)

όλων των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, (ενεργών και ανενεργών) τα οποία δεν έχουν άδεια ή αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.

    Η εγγραφή των παραπάνω περιπτώσεων στο Εθνικό Μητρώο Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) γίνεται μέσω των Δήμων χωρίς την επιβολή προστίμου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014   και η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού έως την 30η Απριλίου 2015.