Τεύχη δημοπράτησης έργου «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ (2018)»
Share

Τεύχη δημοπράτησης έργου «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ (2018)»

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ