Share

Τεύχοι Δημοπράτησης έργου «Αποκατάσταση βλάβης δημοτικού δρόμου εντός οικισμού Δαφνίου»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΑΥ - ΦΑΥ